Türkiye nüfusunun % 11.5'i bölgede yaşamaktadır. 1990 nüfus sayımına göre bölge nüfusu yaklaşık 4.909.000 olup, km2'ye yaklaşık 86 kişi düşer. Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasından yüksektir.


Bölge nüfusunun % 48'i kırsal kesimde, % 52'si ise on bin ve daha fazla nüfuslu şehirlerde yaşar. Yüzey şekilleri ile nüfus yoğunluğu arasındaki ilişki diğer bölgelerden biraz daha farklıdır. Mesela engebeli olan Mardin-Midyat Eşiği çok kalabalıkken, Diyarbakır Havzasının orta kesimleri seyrek nüfusludur. Nüfusun en yoğun olduğu kesim Gaziantep'tir.