"Yaşlı kadına yer vermen ince bir davranıştı." cümlesinde ise sözcük gerçek anlamı ile kullanılmamıştır. Bu cümlede yeni bir anlamda kullanılmıştır.

Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu bu yeni anlam, mecaz anlamdır. İnce sözcüğü bu cümlede "beğenilen, güzel" anlamında kullanılmıştır.


"Çocuğu hep ağır çantayı kaldıramadı."


"Evin camlarını kırmışlar."


"Bahçedeki kuru otları yakmış."


Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler gerçek;


"Çocuğu ağır işlerde çalıştırmışlar."


"N'olur beni kırma, maça birlikte gidelim."


"Sınavda yüksek not alamazsam yandım." cümlelerinde ise mecaz anlamda kullanılmıştır.