MCHC İng. mean corpuscular hemoglobin concentration
Ortalama alyuvar hemoglobin derişimi.
BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü