meci
1. İmece.
2. Parasız iş gören yardımcı.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

meci
Kedi.
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü