KUŞ KAFESTE

Grup çember olur. Grup üyeleri el ele tutuşur. Ortada bir ebe vardır. Ebe kuşu temsil eder. Çember şeklindeki grup ise kuş kafesini temsil eder. Kafesin içindeki kuş kaçmak ister. Grup üyeleri ellerini ve ayaklarını birleştirerek kuşun kafesten kaçmasına engel olmaya çalışır. Kafesten kaçabilen çocuk istediği bir arkadaşını kafese sokar ve bu kez ebe arkadaşı olur. Oyun bu şekilde devam eder istenilirse iki ya da üç kuş kafese konulabilir.


KÖŞE KAPMACA

Çalışmaya grubu 5'e ayırarak başlanır. Bir karenin dört köşesi gibi köşeler belirlenir, dört köşeye gruplar yerleşir bir grup ortada yer alır. Köşelerdeki gruplar yer değiştirirken ortadaki grup boşalan köşeyi kapmaya çalışır. Köşe kapmayan grup ortaya gelir ve ebe gurubu onlar olur.


PARAZİT ÇALIŞMASI

Çocuklar üç eşit gruba ayrılır. Gruplar paralel çizgiler oluşturacak bir biçimde araya belli bir uzaklık koyarak yerleşirler. Ortadaki grup parazit grubudur. Bir grup aralarında bir cümle oluştururlar. Belirledikleri cümleyi yüksek ses ve hareketlerle karşı gruba iletmeleri gerekir. Ortadaki parazit grubunun görevi iletişimi engellemektir. Ancak parazitin dışındaki gruplar geliştirdikleri yöntemlerle cümleyi söyleyebilirler. *