Doğu Anadolu Bölgesi Bitki Örtüsü

Doğal bitki örtüsü genellikle bozkır (step) görünümünde olan Doğu Anadolu Bölgesi yüz ölçümünün ancak yüzde 10'undan az bir bölümünü ormanlar kaplar. Bölgenin kuzey kesimindeki ormanlar, başta sarı çamlar olmak üzere iğne yapraklı ağaçlardan oluşur. Ormanlar, öteki kesimlerde seyrek meşe toplulukları halindedir. Ormanın sona erdiği yüksek kesimler ise hayvancılık açısından büyük önem taşıyan Alp çayırlarından oluşan otlaklarla kaplıdır.