Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biridir. Bölge, Ana*dolu'nun doğu kesiminde önemli bir alan kapladığından bu adla anılır.
Doğuda Ağrı Dağı'ndan batıda Uzunyayla'ya, kuzeyde Doğu Karadeniz Sıradağlarının iç sıralarından güneyde Güneydoğu Toroslar'a kadar uzanır. Bir üçgeni andıran bölge, coğrafi bölgelerimiz arasında en büyüğüdür. 163.000 km²'lik yüzölçümüyle Türkiye'nin yüzde 21 'ini kaplar.


Kars, Ağrı, Van, Hakkâri, Muş, Bingöl, Elazığ ve Tunceli illerinin tümü bölge sınırları içindedir. Bitlis ve Malatya illerinin bazı küçük bölümleri Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne, Erzurum ve Erzincan illerinin bazı bölümleri de Karadeniz Bölgesi'ne taşar. Merkezleri komşu illerde yer alan Siirt, Diyarbakır, Adıyaman, Kahramanmaraş, Kayseri ve Sivas illerinin de bazı bölümleri Doğu Anadolu Bölgesi sınırları içinde kalır. Doğu Anadolu Bölgesi, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van, Hakkâri ve Yukarı Fırat bölümlerine ayrılır.


Nüfusu oldukça seyrek olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde 1985 nüfus sayımı sonuçlarına göre 5,7 milyon kişi yaşıyordu. Bölgede km²'ye düşen 35 kişilik nüfus yoğunluğu, Türkiye ortalamasının çok altındadır. Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 11'ini oluşturan bölge nüfusunun ancak yüzde 30'a yakın bir bölümü 10 binden çok nüfuslu kentlerde yaşar. Yalnızca Erzurum ve Malatya'nın nüfusları 200 bini aşar.