Ülke adı: Resmi tam adı: Kamboçya Krallığı
kısa şekli : Kamboçya
Yerel tam adı: Preahreacheanachakr Kampuchea
yerel kısa şekli: Kampuchea
eski adı: Khmer Cumhuriyeti, Kamboçya Cumhuriyeti
ingilizce: Cambodia
Yönetim şekli: Cumhuriyet
Başkent: Phnom Penh


248 - Ülkeleri Tanıyalım, Kamboçya Hakkında, Kamboçya Krallığı (Kamboçya)


Nüfus: 13,881,427 (Temmuz 2006 verileri)

Yaş yapısı: 0-14 yaş: %35.6 (erkek 2,497,595; kadın 2,447,754)
15-64 yaş: %61 (erkek 4,094,946; kadın 4,370,159)
65 yaş ve üzeri: %3.4 (erkek 180,432; kadın 290,541) (2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %1.78 (2006 verileri)
Mülteci oranı: 0 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın
15 yaş altı: 1.02 erkek/kadın
15-64 yaşlarında: 0.94 erkek/kadın
65 yaş ve üzeri: 0.62 erkek/kadın
toplam nüfusta: 0.95 erkek/kadın (2006 verileri)
Bebek ölüm oranı: 68.78 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 59.29 yıl
erkek: 57.35 yıl
kadın: 61.32 yıl (2006 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 3.37 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %2.6 (2003 verileri)
HIV/AIDS - hastalıkları taşıyan kişi sayısı: 170,000 (2003 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 15,000 (2003 verileri)
Ulus: Kamboçyalı
Nüfusun etnik dağılımı: Khmerler %90, Vietnamlılar %5, Çinliler %1, diğer %4
Dinler: Budist %95, diğer %5
Dil: Khmer (resmi) %95, Fransızca, İngilizce
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
toplam nüfus: %73.6
erkek: %84.7
kadın: %64.1 (2004 verileri)
249 - Ülkeleri Tanıyalım, Kamboçya Hakkında, Kamboçya Krallığı (Kamboçya)
Konum: Güneydoğu Asya'da, Tayland Körfezi kıyısında, Tayland, Vietnam ve Laos arasında yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 13 00 Kuzey enlemi, 105 00 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Güneydoğu Asya
Yüzölçümü: toplam: 181,040 km²
kara: 176,520 km²
su: 4,520 km²
Sınırları: toplam: 2,572 km
sınır komşuları: Laos 541 km, Tayland 803 km, Vietnam 1,228 km
Sahil şeridi: 443 km
İklimi: Tropikal muson iklimi hakimdir. Muson mevsimi Haziran'dan Ekim ayına kadardır. Kasım-Mayıs ayları dönemlerinde hava kurudur. Kışları kuzeyde biraz soğuktur, bütün yıl boyunca ülke genelinde ısı aynıdır.
Arazi yapısı: Ülke topraklarının büyük bölümünü orta kesimdeki geniş ovalar kaplamaktadır ve doğu kesimini boydan boya aşarak güneye doğru akan Mekong Irmağı egemendir.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Tayland Körfezi 0 m
en yüksek noktası: Phnum Aoral 1,810 m
Doğal kaynaklar: Kereste, değerli taşlar, demir yatakları, manganez, fosfat, hidrolik güç potansiyeli
Arazi kullanımı: İşlenebilir topraklar: %20.44
ekinler: %0.59
diğer: %78.97 (2005 verileri)
Sulanan arazi: 2,700 km²(2003 verileri)
Doğal afetler: Muson yağmurları (Haziran - Kasım ayları arasında); su baskınları; arada sırada görülen kuraklıklar
250 - Ülkeleri Tanıyalım, Kamboçya Hakkında, Kamboçya Krallığı (Kamboçya)