Yağmur Ormanlarının Resimleri

Tropik kuşak yeryüzünün en çok yağış alan yeridir. Bu bölgeye yılda en az 1.500 mm yağmur düşer. Kamerun Dağı (4.070 m) gibi bazı dağların yamaçlarında bu miktar 10.000 mm'ye kadar çıkabilir. Yıllık ortalama Sıcaklık ise 25 derece dolayındadır. Bunun sonucunda bu kuşak dünyanın en zengin bitki örtüsüne sahip bölgesi durumuna gelmiştir. Balta girmemiş ormanlarda Bitkiler yüksekliklerine göre kümelenir.

Yağmur Ormanlarının Resimleri

Yağmur Ormanlarının Resimleri


Yağmur Ormanlarının Resimleri


Yağmur Ormanlarının Resimleri