Kuran-ı Kerim'in kalbi Yasin'i okumak çok büyük sevaptır. Özellikle Ramazan ayında her gün ayrı bir manası ve sevabı vardır o manalar neymiş hep birlikte bakalım meleklerim


YÂsin-i Şerif Okumanın Açıklaması
Ey Cennet yolcusu kardeş! Dinimizde ibadetlerin yapılmasında niyyetlerin çok büyük yeri vardır. En büyük ibâdetlerden biri de Kur'an-ı Kerim okuma ibadetidir.

Bunun için bir müslüman, ibadetlerin sevablarının kat kat olduğu Ramazan ayında, her gün ayrı ayrı niyyetlerle okur. Bu niyyetlerle okunan Yâsin-i şerif, okuyan kimsenin feyzinin artmasına vesile olacağı gibi her derde deva olacağı da ümid edilir.

1. Gün, Allah rızasına ermek niyyetiyle okunur.
2. Gün, Yüce Peygamberimiz Hz.Muhammed (a.s)için okunur.
3. Gün, Hz.Adem'in (a.s) ruhu için okunur.
4. Gün, Hz.Havva validemizin ruhu için,
5. Gün, Hz.Ebu Bekrin (r.a) ruhu için,
6. Gün, Hz.Ömer'in (r.a) ruhu için,
7. Gün, Hz.Osman ruhu için,
8. Gün, Hz.Ali(r.a) ruhu için,
9. Gün, Hz.Fatıma(r.a) Validemiz ruhu için,
10. Gün, Hz.Ayşe(r.a) validemiz ruhu için,
11. Gün, Hz.Hasan(r.a) Efendimizin ruhu için,
12. Gün, Hz.Hüseyin (r.a) Efendimiz ruhu için,
13. Gün, Hz.Zeynel Abidinin ruhu için,
14. Gün, Ashab-ı Kiramın ruhu için,
15. Gün, K.Kerim'in nuruna müstağrak olmak niyyetiyle.
16. Gün, Ruhunu kolayca teslim edebilmeye vesile için okunur.
17. Gün, Kabir sualinin kolay geçmesine vesile için,
18. Gün, münker ve nekirin sualleri kolay olsun diye,
19. Gün, Kur'an, kabrini aydınlatmasına vesile olması için,
20. Gün, Kur'an kabrinde yoldaş olması niyyetiyle,
21. Gün, Mizanında hayrının ağır gelmesine vesile olması için,
22. Gün, Sırat'ı kolay geçmeye vesile olması için,
23. Gün, Arş-ı A'lânın gölgesinde gölgelenmeye vesile için,
24. Gün, Armağan(hediye) niyyetiyle okunur.
25. Gün, Yüce Peygamberimize (s.a.v)komşu olmak niyyetiyle,
26. Gün, Azrail'in (Âleyhisselâm) hoş gelmesine vesile için,
27. Gün, Büyük , küçük tüm günahlarının affı için,
28. Gün, Yüce Rabbimizin cemalini görmeye vesile olması niyyetiyle ,
29. Gün, Tüm müslümanların selâmeti niyyetiyle okunur.
30. Gün, Cenab-ı Hakk'a emânet etmek niyyetiyle okunur.

Yani otuzuncu gün de Yâsin-i şerif okunduktan sonra;

"Ya Rabbi! Okuduğum Yâsin-i şeriflerin sevabını senin yüce katına emânet ediyorum, Senden başka ma'budun bilhak (ibadete layık hiçbir ilâh) yoktur.
Sen Kemâliyle bilen kemâliyle işitensin."