Kırşehir'in adlarını sözlerinden alan türkülü oyunları pek çeşitlidir. Çünkü oyuna elverişli kıvrak türkülerinin sayısı fazladır. Türkülü Halay Havaları bölgenin bu yöresinde vardır. Meselâ; Çiçekdağı'ndaki İbramo (İbrahim) türkülü oyunu onlardan biridir. Anşa Narini gibi hava adları Ayşe Narin isimlerinden bozulmadır.


Tef çalarken ağızla tartım dairesinde şaklantı yapılması Kırşehir köylerinde görülebilen bir tarzdır. Afyon'un Dinar ilçesinde de erkeklerin tef eşliğinde damak şaklatarak oynadıkları çok olur. "Haticem çıkmış aman da gül dalına" türküsünde tef ile triyde yaparlar.

Kırşehir'de halay havası olarak şimdilik şunlar revaçtadır:

Üç Ayak
Hasan Dağı
Hasandağ Sekmesi
Sivik
Cırıt
Sinsin.

Bunlardan Sivik belki zeybekten muhaffeftir (üretilmiş çıkıştır)