Tokat yöresi halay bölgesinden sayılıp nice halayın türküleri de vardır. Lorki bu yörede oynanır. Şah İsmail Ceng-i Harbisi gibi oyunsuz türküleri oyunlulardan ayrıdır. Kurbiyet (komşuluk) dolayısıyla bilhassa Karadeniz'den gelmeliği açık olan tek tük unsurlar dışında Tokat ve yöresi kendi mahfûz'tı (koruduğu unsurlar) bakımından da oyunlarca zengindir.


Tokat'ta yürütülen halaylar daha ziyade Ağırlama ve Yeldirme kısımlarının birleşmesinden meydana gelmektedir. Sin sin oyununa burada Simsim denir.

Semağ oyunu da halaylar gibi Ağırlama ve Yeldirme bölümlerinden meydana geliyor. Sema'ya kalkanlar tabii ve aleni tarikatlarda 2-10 kişi olabiliyordu. Gözcü kadın ve erkeklerden iyi sema edenleri kaldırır ve niyaz (selam dua) alır. Bazı yerlerde erkek kadının bazı yerlerde de kadın erkeğin elini öper niyaz alır sonra aşık çalıp söyler ve oyun başlarmış diyen olduysa da buradaki çeşitlemelerde de birer şaşırtmaca takdiği sezinleniliyor.


Tokat'ın oyunlu toplantılarında bir veya iki bağlama yahut çöğür bir bağlama ile bir keman çalınır tef kullanılmazmış.

Arguvan Zamahı'nın Ağırlama kısmı beş vuruşlu (Türk aksağı gibi) ölçüde Yeldirme kısmı ise çift vuruşludur. Kırat'ın Ağırlaması Arguvan'ın Ağırlaması gibidir fakat Yeldirmesinde figürler ayrılır. El çırpmalar vardır. Sözlü ezgisinin usulü çift vuruşludur. Gönüllüler Zamahının Ağırlaması 9 vuruşlu Yeldirmesi beş vuruşlu. İki tartım da tabiatıyle aksaktı. Reşadiye'den Tiyeba Almus'dan Levke köylülerine Zile'nin de Iğdır bucağına bağlı Ağca Keçili köyünde ve o yörede ezgiler 25 ve 9 vuruşluydu. Ezgilerin kendilerine göre ayrı bir edası vardır.


Samahlar Ağırlamalarında bazı halay figürleri andırsa da Yeldirmeleri apayrı bir karakter taşıyor. En çok beş vuruşlu olan yani o yolda gösterilen bu hızlı oyun kısmında Samah edenler aksak tartıma hiç şaşırmaksızın bağlı kalabilirler.

Tokat'ın Levke yöresinde çeşitli halaylar bilhassa herkesçe seyredilebilen oyunlardır; Garhın Üçayak Hanım Kızlar Diley vs. Omuz halayı da çekerler ki her yerde yoktur. Birkaç oyuncunun omuzlarına birkaç oyuncu çıkar. O şekilde iki katlı bir halka halinde oynarlar.

Ellih Alaçam Sarsıl gibi zamah oyunları da vardır.

Dede Oyunu: makyajlı ayrı giyimli yardımcı malzeme kullanan köy açık hava temsillerindendir. Cümlesine (hepsine) davul zurna eşlik eder