Tedavi

isim (teda:vi: ) Arapça ted¥v³
1 .
İlaç vb. ile hastalığı iyi etme, iyileştirme, sağaltım, sağaltma, terapi:
"Doktorlar hastaları tedavi için perhiz verir, bıçak, ilaç kullanırlar."- M. Kaplan.
2 . (mecaz) Aksayan bir şeyi düzeltme, iyileştirme.


Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

 • tedavi etmek
 • tedavi görmek (veya olmak)

Birleşik Sözler

 • ayakta tedavi
 • fizik tedavi uygulayıcısı
 • ışın tedavi uzmanı
 • kimyasal tedavi
 • antibiyotik tedavisi
 • ayak tedavisi
 • basınç tedavisi
 • deniz tedavisi
 • fizik tedavisi
 • ısı tedavisi
 • ışın tedavisi
 • koku tedavisi
 • ozon tedavisi
 • östrojen tedavisi
 • su tedavisi
 • şok tedavisi
 • şua tedavisi