isim (tefsi:ri) Arapça tefs³r

1 .
Yorumlama:
"Hiçbirini tefsire ve hiçbirinden mana çıkarmaya kimsenin dili varmaz olmuştu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Yorum.
3 .
din b. (***) Kur'an'ın surelerini açıklayarak görüşler ileri sürme ve bunları yazma, yorumlama.
4 .
din b. (***) Kur'an'ın surelerini açıklayarak görüşler ileri sürme ve bunları yazma, yorumlama bilimi.
5 .
din b. (***) Kur'an'ın surelerini açıklayan eser.


Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

  • tefsir etmek