Tavan Ne Demek?


isim

1 .
Bir yapının, kapalı bir yerin üst bölümünü oluşturan düz ve yatay yüzey, taban karşıtı:

"Bir aralık başımı yukarı kaldırdım ve tavandan sarkan bezgin ışığa baktım."- H. S. Tanrıöver.
2 . (mecaz) Bir şeyi değerlendirmede kabul edilen en yüksek seviye veya fiyat:

"Yükseköğrenim görmüş bir devlet memurunun tavanı birinci derecenin dördüncü basamağıdır."- .
3 . (halk ağzında) Çatı kiremidi.


Atasözü, deyim ve birleşik fiiller


  • tavana vurmak
  • tavan başına çökmek (veya yıkılmak)
  • tavan yapmak

Birleşik Sözler

  • tavan aralığı
  • tavan arası
  • tavan fiyatı
  • tavan penceresi
  • tavan süpürgesi
  • asma tavan