Tepe

isim

1 .
Bir şeyin en üstteki bölümü:
"Pencere önünde dimdik durmuş, kocaman ağaçların tepesine bakıyordunuz."- S. F. Abasıyanık.
2 . Bir yerin, bir nesnenin vb.nin üstü, hizası:
"Ekşisu'da trenden indikleri sırada güneş tam tepelerindeydi."- N. Cumalı.
3 . (teklifsiz konuşmada) Birinin yanı başı, baş ucu:
"Tepemde durup canımı sıktı."- .
4 . anatomi Başın üst, kafatasının iki kulak arasında kalan bölümü:
"Güneş sanki yalnız sizin tepenize ışık ve sıcaklık aksettirmeye çalışıyor."- R. H. Karay.
5 . (coğrafya) Yüksekliği genellikle birkaç yüz metreyi geçmeyen, çok kez tek başına, yamaçları yatık yer biçimi:
"Derenin sağ tarafına yükselen tepenin yamaçları daha hafif eğimli, daha genişti."- N. Cumalı.
6 . (matematik) Çokgende veya çok yüzlüde köşelerden her biri.
7 .
(matematik) İkizkenar bir üçgende eşit kenarların kesişme noktası.

8 .
(matematik) Bakışım ekseni bulunan bir eğrinin veya yüzeyin bu eksenle kesişme noktalarından her biri.


Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

 • (birine) tepeden bakmak
 • tepesi atmak
 • (birinin) tepesinde bitmek
 • tepesinde değirmen çevirmek
 • tepesinde havan dövmek
 • tepesinden kaynar sular dökülmek
 • (birinin) tepesine binmek (veya çıkmak)
 • (birinin) tepesine dikilmek
 • tepesinin tası atmak
 • tepesi üstü

Birleşik Sözler

 • tepe açısı
 • tepe aşağı
 • tepebaşı
 • tepe camı
 • tepegöz
 • tepegözler
 • tepe lambası
 • tepetakla
 • tepe tomurcuğu
 • tepeüstü
 • tepe üstü
 • tepeden ayağa
 • tepeden inme
 • tepeden tırnağa
 • ada tepe
 • dere tepe
 • tanık tepe
 • dalga tepesi
 • hacet tepesi