Tımarhane Ne Demek?

isim (tımarha:ne) Farsça t³m¥r + ¬¥ne
Akıl hastanesi:
"Hapishane yarı tımarhanedir, hiç şaşmayın."- N. F. Kısakürek.
Birleşik Sözler

  • tımarhane kaçkını

isim
Delice işler yapan kimse.