Tıraş

isim Farsça ter¥ş

1 .
Saç veya sakalı kesme işi, yülüme:
"Tıraştan sonra da bıyık, sakal yerleri belli olurdu."- M. Ş. Esendal.
2 . Erkek saçını belli bir biçim vererek kesme:
"Asker tıraşı."- .
3 . Kesilme ve kazınma zamanı gelmiş saç ve sakal:
"Üç günlük tıraşıyla hasta yatıyordu."- .
4 . Bir şeyin üzerindeki pürüzleri alma, belli bir biçim vermek için yontma.

5 .
(argo) Yalan, asılsız, bıktırıcı söz:
"Bırak tıraşı, doğru konuş."- .
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

 • tıraşa tutmak
 • tıraş etmek
 • tıraşı gelmek (veya uzamak)
 • tıraş olmak

Birleşik Sözler

 • tıraş bıçağı
 • tıraş fırçası
 • tıraş köpüğü
 • tıraş kremi
 • tıraş losyonu
 • tıraş makinesi
 • tıraş sabunu
 • tıraş tası
 • dikine tıraş
 • elmastıraş
 • heykeltıraş
 • kalemtıraş