Delilo: Üretimde birlik, dayanışma içinde harcanan emeğin karşılığının alınmasından doğan sevinci yansıtır. Davul zurna eşliğinde oynanır. Küçük parmaklardan tutuşulur. Kollar yere paraleldir. Oyun süresince işten dışa doğru yaylandırılır ya da sert biçimde sallanır. Ayaklar önden yere doğru atılarak öne doğru gidilir. Ezgisi dört dörtlüktür. Önde sol ayak, sonra geliş doğrultusunda geri dönülmez. Oyunda yörenin türkü ve manileri okunur. Delilo yalnız kız ve erkeklerle oynanıldığı gibi karışıkta oynanılır. Son birkaç sene içinde Delilonun değişik versiyonları ortaya çıkmıştır. Örneğin; Gırani, Şerizdin .. vs.


Esmer (Herrani): Sevginin vurgulandığı bir halk oyunudur. Figürlerde incelik, yumuşaklık vardır. Ezgisi dör dörtlüktür. Ara müziği Herrani , türkü bölümü esmerim olan, iki müzikli bir oyundur. Oyun hem erkek hem de kadınlarca oynanır.

Neni: çok sevilen bir halay türüdür. Özellikle düğünlerde oynanır. Oyuncu sayısı dörtle on beş arasında değişir. Kadınlı erkekli halay çekilir, maya söylenir.

Çaçan: Halaya benzer. Vuruşlarda ayak daha devinimli coşkuludur.

Tek ayak: Halay türündedir. Tek grup yada karşılıklı iki grupla oynanır. Bu oyunda ayak vuruşları halay müziğinden yarım ses aksaktır. Bu ileriye çıkış figürlerinde ve dik oyunda özellik olarak belirir. Müzik iki dörtlüktür. Karşılıklı oynamada belirli özellik atak devinimlerdir.

İki ayak: Çaçan oyunuyla coşanların sol ayaklarını iki kez ileri vurup çekerek oynadıkları bir oyundur.

Çepik: Adını el çırpmadan alır. Savaş, kavga ve çekişmeyi simgeler. Oyun, gruplara ayrılarak ya da teke tek vuruşarak oynanır. Çepik üç bölümdür. Kabadayı, hücum ve çarpışma. Yürüyüşler saldırı ve kavgaya çağırır biçimdedir. Oyunun en belirgin özelliği oynayışta eşitliğe önem vermesidir. Erkek erkeğe, kız kıza karşı oynar. Ezgisi iki dörtlük bir oyundur. Sağ ayakla başlanılır. Sağ, sol, sağ adımlar atılır. Sağ ayakta sekilir. Sol ayak sağının yanına yere vurulur ve sol atılarak sürdürülür. Sekme sonrası tüm vuruşlarda el çırpılır.

Koçeri: Delilonun iki ayakla yavaş oynanılmasıdır. Oyuncu sayısı, dörtle on arasında değişir. Oyuncular kol kola girerek, mendil sallayarak oynarlar. Genellikle yaşlılar oynar