TÜRÇEK çevre ve doğa koruma konusunda, siyaset üstü çevre politikaları geliştiren, demokratik, katılımcı bir anlayışa sahip, çeşitliliğe saygılı, kamu yararına çalışan ve kar amacı olmayan bir sivil toplum kuruluşudur.


TÜRÇEK, Türkiye'nin doğasını ve çevresini korumak için;

Ulusal Doğa Koruma Konfederasyonu'nun kuruluşunu sağlar, Türkiye'deki doğa ve çevre konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarını güçlendirir, yeni yerel girişimlerin kurulmasına destek verir;

Doğal alanların sürdürülebilir kullanımı ve doğa ile uyumlu kalkınma amacıyla somut çıktıların elde edilebildiği küçük doğal alanlarda katılımcı yönetim modelleri uygular ve doğal alan ziyaretçi ve eğitim merkezleri işletir;

Kurumsal kapasitesini, üye tabanını ve etkinliğini geliştirir.

Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu


TÜRÇEK

Türkiye Ulusal Karadeniz STK Forumu Sekreteryası'nı yürütmüştür.

Karadeniz'deki yoğun çalışmaları ve halkla iletişimi dolayısıyla; 1997 yılında Tiflis Gürcistan'da yapılan uluslararası 4. Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Forumu sırasında Bulgaristan, Romanya, Ukrayna , Rusya Federasyonu, Gürcistan ve Türkiye'den 134 çevre kuruluşu tarafından oy çoğunluğuyla seçilen "Uluslararası Karadeniz Temsilcisi" görevlerini yerine getirmiştir.

Halen Ulusal Biyoçeşitlilik Bilinçlendirme Komitesi Üyesi ve STK Kapasite Artırım Çalışma Grubu Başkanıdır.

Her yıl Ekim ayının son haftasında gerçekleştirilen Uluslararası-Dünya Nüfusuna Dikkat Haftası (DNDH) Türkiye manevi sponsorudur. Dünya Nüfusuna Dikkat Haftası 1999 yılından bu yana TÜRÇEK adına gerçekleştirilmektedir.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından her yıl kutlanan 5 Haziran Dünya Çevre Günlerine manevi sponsorluk yapmaktadır.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) nın kurucu üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesidir.

Türkiye'nin ilk model çevre eğitim merkezi TÜRÇEK tarafından geliştirilen ve yürütülen Açarlar Çevre Eğitim ve Ziyaretçi Merkezi Projesi ile Acarlar Longozunda kuruluyor.

Türkiye'nin ilk doğa koruma Federasyonu TÜRÇEK tarafından geliştirilen ve yürütülen KarDoğa Projesinin sonucu olarak kuruldu. (
www.kardoga.org )

TÜRÇEK tarafından yürütülen Kaçkar Dağında Dağ Alanları Yönetimi Projesi dünya literatürüne "Dağ Alanları Yönetimi" (DAY) kavramını kazandırdı.

Envanter, master plan ve uygulama çalışmaları TÜRÇEK tarafından yürütülmüş ve tabiat parkı ilan edilmesi yolunda Orman Bakanlığı ile TÜRÇEK arasında protokol imzalanmış olan Ballıkayalar Vadisi, 1995 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile "Tabiat Parkı" ilan edildi.

1999 yılında yaklaşık 50 bin kişinin çevre zinciri oluşturduğu "Küçükçekmece Gölü Çevre Sevgi Zinciri" projesi son yılların en büyük sivil çevre hareketi oldu. Bu hareket gölün korunmasını sağlayacak olan arıtma tesisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılmasıyla hedefine ulaştı. GÖL projesinin sivil hareketi model proje olarak devam etti. 2001 Yılı Dünya Çevre Günü dolayısıyla Birleşmiş Milletler Çevre Teşkilatının Dünya Çevre Günü manevi sponsoru olan TÜRÇEK, balıkçıların da katılımıyla "Yaşam Zincirine Kenetlenin" halkın katılımı etkinliğini gerçekleştirdi. Bu etkinliklerin sonucu olarak Türkiye'de nesli tükenmek üzere olunan su kaplumbağaları koruma altına alınması için çalışma başlatıldı.

Boğazlarda sürekli meydana gelen gemi kazalarının, meydana getirebileceği tahribatlara engel olabilmek amacıyla; TÜRÇEK'in çağrısı ve önderliğiyle 60 kadar gönüllü kuruluş, meslek odaları, izci guruplarının katıldığı bir güç birliği oluşturulmuştur. 5 Haziran 1994 Dünya Çevre Günü'nde Beykoz'dan, Boğaziçi Köprüsü'ne kadar iki kıtayı birleştiren " sevgi ve barış zinciri" oluşturmuştur. Bu etkinlik aynı zamanda 200'den fazla sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek, güç birliği oluşturmasına neden olmuştur.

2003 yılında TÜRÇEK organizasyonunda düzenlenen Küçükçekmece açık hava toplantısına 10 binin üzerinde kişi katıldı. ( Bu etkinlik Gef-SGP tarafından desteklenmiştir. )

Dünya Su Günü 2002 için TÜRÇEK tarafından hazırlanan mesaj yüz binlerce adrese ulaştı. Enerji dergilerine, radyo programlarına konu oldu.

Dünya bankası ve GEF tarafından desteklenen BSEP (Karadeniz Çevre Programı) şemsiyesi altında Türkiye Ulusal Karadeniz STK Forumunu geliştirdi. 55 çevre kuruluşundan oluşan Forum; 1998 yılında Trabzon, Samsun ve Zonguldak başta olmak üzere kitlesel çevre hareketlerini gerçekleştirdi. Ulusal ve uluslararası deklarasyonları yayımlandı.

TÜRÇEK,1992 yılında, Rio de Janerio'da toplanan 2. Dünya Çevre Zirvesi'ne katılan tek Türk kuruluşu oldu ve T.C Çevre Bakanlığı'nın teknik heyeti arasında yer aldı. Bu zirveyi desteklemek amacıyla CNN televizyonunun başlatmış olduğu "Tree of Life" kampanyasına Türkiye'den katıldı, bu çerçevede tüm yurda 50.000 kart dağıttı. Toplanan kartlar kampanyanın merkezine gönderildi. Bu çaba sonucu kampanyaya dünya ülkeleri içinde en çok katılım Türkiye'den oldu.

1979 yılında başlayan girişimler sonucunda ilk ve orta dereceli okullarda çevre dersi konulması sağlandı. Okullarda yürütülen çalışmalarla yüz binlerce öğrenci ve binlerce öğretmene çevre koruma eğitimi verilmiştir.

1993 yılında TÜRÇEK'in önderliğinde İstanbul İl Meclisi çevre komisyonu olarak hazırlanan içme suları raporuyla İstanbul'daki su havzalarının kirliliği ortaya konmuş, raporun basında yer alması sonucunda Elmalı Bendi kapatılmıştır.

Kartal- Yunus'da bulunan çimento fabrikasının kaldırılması, Asbest atıklarının gelişigüzel çevreye saçıldığı Oralitsa fabrikasının 30 yıllık birikmiş asbest atıklarının asbest yönetmeliği çerçevesinde bertaraf edilmesi, Yakacık Çöplüğünün kaldırılması için yürütülen çalışmalar, denizlere, göllere, ormanlara yönelik kirliliklerin ortadan kaldırılması için sürekli kampanyalar düzenlenmesi,

2002 yılından bu yan İstanbul İl Çevre-Orman Müdürlüğü desteğinde organize edilen ÇEP (Çevre Eğitim Projesi) destek vermekte.

Temiz plaj ve marinalara verilen mavi bayrak ödülünü Türkiye'de düzenleyen Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın kurucuları arasındadır ve Yönetim Kurulunda temsil edilmektedir.

1996 yılında İstanbul'da toplanan Habitat Zirvesine katılmıştır.
Kaynak: turcek.org