Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı (ÇEVKOR), 1991 yılında Ege ve Dokuz Eylül üniversitelerindeki öğretim üyeleri tarafından kurulan vakıftır.

Amaçları

-Toplumun her kesiminde çevre bilincinin aşılanması ve bu konuda eğitim çalışmalarının yapılması,
-Çevre kirliliği meydana getirmeyecek sistemlerin teşvik ve geliştirilemesi,
-Doğal, tarihi ve kültürel varlıkların korunması, geliştirilmesi, yaşatılması.

ÇEVKOR - Çevre Koruma ve Araştırma VakfıGerçekleştirdiği Projeler

Ekoloji Yaz Okulları
Çevre Eğitimi Kitapları
Bilimsel ve Popüler Dergiler
Çevre Gazete ve Bültenleri
Ulusal ve Uluslar arası Sempozyum ve Kongreler
Çevre Araştırma Projeleri, Çevre Sloganları, Çevreci Edebi Eserler gibi konularda çeşitli yarışmalar
Temizlik, Ağaç Kesimine Son, Her Balkona Bir Kuş Yuvası gibi kampanyalar
Dokümanter TV Dizileri
Çevre Başarı Ödülleri
Genç Ekologlar Eğitim Programı
Ağaçlandırma Çalışmaları

Çevkor Vakfı Yayınları

Çevre Kirliliği ve Kontrolü (Türkçe, İngilizce)
Çevre Eğitimi: Kavram ve Metodik Yaklaşımlar
Çevre Eğitimi: Metot ve Özel Konular
Çevre Eğitimine Giriş
Çevre Eğitiminde Temel Kavramlar
Okul Öncesi Çevre Eğitimi
Ekolojik Topluma Doğru (Almanca)
Farklı Ekosistemler ve Çevre Eğitimi
Biyogaz Teknolojisi