Aslında ayrı bir tür gibi ele alınabilecek örneklerden biridir. Çünkü konsept, yani konulu çalışmalar bir çok grup tarafından her zaman kullanılmaktadır. Bu ayrımın ana kaynağı, herhangi bir albümün tek bir konu çevresinde oluşturulmasıdır. Baştan sona olaylar bütünlüğü vardır, tıpkı bir film gibi. Bir ana temanın veya hikayenin çevresinde gelişen albüm, müzikli bir senaryo gibidir. Olay başlar, gelişir ve sona erer.


Bu tarz çalışmaları seçen gruplar, genel olayları ele almakta ve bunu vurucu bir şekilde işlemektedirler. Bu tür gruplara örnek olarak ise; Genesis (ilk albümleri), Queensryche, Savatage, Yes, King Diamond gösterilebilir.