Bungarus Yılanı

Bungarus Güney ve Güneybatı Asya'da yaşayan elapidae ailesinden zehirli bir yılan cinsidir. Çoğunlukla kraitler olarak alınan cinsin 12 türü ve 5 alttürü vardır. Kraitler genellikle 1 le 1.5 m arasında uzunluğa sahiplerdir. Pama (B. fasciatus) 2.5 m uzunluğa erişebilir.

Çoğu krait türünün siyah veya açık renkli kalın şeritlerle dizili parlak pulları bulunur. Kraitler yılan yiyicidirler ve öncelikli avları (zehirli türler de dahil olmak üzere) diğer yılanlardır. Ayrıca küçük kertenkelelerle de beslenirler.

1472 - Bungarus Yılanı Hakkında Bilgi