Yılan Zehiri - Yılan Zehirinin Özellikleri


Yılanların, Miyosen evre içindeki bir zamanda zehir oluşturma ve enjekte etme yeteneğini geliştirdiğine inanılır. Tersiyer zamanın ortalarına kadar ilkel yılanların büyük bölümü henophidia süperailesine ait pusuya yatan (ambush predator) ve avlarını boğarak öldüren avcılardı. Dünyada geniş otlakların yerini ormanlık alanların almasıyla bu yılanlar da daha küçük ve böylece daha çevik bir yapıya evrimleştiler. Ancak daha küçük yılanlar için avlarını kontrol altına almak ve öldürmek daha zor bir hale geldi ve bunun sonucu olarak yılan zehirinin evrimleşmesi başladı.Yılan zehiri normalde salya salgılamakla görevli olan modifiye olmuş kulak altı bezindealveol denilen yapılarda depolanır ve borumsu, içi boş dişler yoluyla istemli bir şekilde enjekte edilir. Zehir yüz binlerce protein ve enzim ihtiva eder, bunların tamamı, avın kardiyak sistemine karışması veya zehirin daha hızlı absorbe edilmesi için doku geçirgenliğini artırması gibi, çeşitli amaçlara hizmet eder.


Yılan zehiri en kompleks yapıya sahip zehirdir. Çukur engereklerde olduğu gibi çoğu yılanın zehri, sitotoksin, hemotoksin, nörotoksin, myotoksin gibi birçok toksinin kombinasyonu olabilir ve insan vücudundaki her organ sistemini fiilen etkiler.Zehirin gücü türler arasında ve hatta aileler arasında daha fazla olmak üzere önemli ölçüde farklılıklar gösterir ancak Avusralya yılanları özellikle güçlü zehirde egemen olarak bilinir. Farlerdeki ortalama öldürücü doz (LD50, farelerin %50'sini öldürebilecek doz) ile ölçüldüğünde dünyanın en zehirli 10 yılanı bu kıtada yaşamaktadır.Bu yılanlardan inland taipanGabon engereği bu kategoride birinci sırada yer alır.