Poliptik, (Yunanca; polu- "çok" + ptychē "katlı, katlamalı") dört ya da daha fazla parçadan oluşan ve genellikle bir arada duvara asılan çoklu panel tablolarının genel adıdır. Genellikle pano biçiminde olan bu tablolarda ortada olan ana tablo asıl konuyu anlatır. Yan ve kanat kısımlarda bulunan ve daha küçük olan resimlerse genellikle ana konuyu destekler niteliktedirler.


Bunların ikili olanları "diptik", üçlü olanı "triptik" olarak adlandırılır. Daha fazla panel varsa, panelin sayısına göre adlandırma değişir: tetraptik (4 parça), pentaptik (5 parça), hexaptik , heptaptikoctaptik gibi. Panolar birbirine genelde menteşe ile tutturulur. (7) ve

1866 - Poliptik (Çoklu Panel Tablo)

Poliptikler özellikle erken dönem Rönesans sanatçıları arasında bir hayli yaygındı. Çoğunlukla kilise ve katedrallerin altarları için tasalanmışlardır. Japonya'da Edo periyodu boyunca Ukiyo-e olarak adlandırılan baskıcılar tarafından da kullanıldı.
Poliptik biçimde tasarlanmış bazı eserler:


  • Ghetent Altarpiece, 1432' de Hubert Van Eyck ve Jan Van Eycktarafından tamamlandı. En ünlü politik olduğu düşünülür.
  • Isenheim Altarpiece, Matthias Grünewald  • Saint Vincent Panels (1470-1480), Nuno Gonçalves  • Polyptych of the Misericordia (1445-1462), Piero Della Franceska  • The Last Judgment Polyptych (1450), Rogier Van Der Weyden  • Saint Augustine Polyptych (1470), Perugino
  • The Demidoff Altarpiece (1476), Carlo Crivelli  • St. Dominic Polyptych (1506-1508), Lorenzo Lotto