Zonguldak Karaelmas Üniversitesi - Zonguldak Karaelmas

Tarihçe

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi(ZKÜ),11 Temmuz 1992 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 3837 sayılı Kanunla Zonguldak'ta "Zonguldak Karaelmas Üniversitesi" adı ile kurularak 1 Ocak 1993 tarihinde tüzel kişilik kazanmıştır.

Batı Karadeniz havzasındaki maden kömürünün yeterli teknik bilgiye sahip elemanlarca işletilebilmesi amacıyla Zonguldak'ta 1924 yılında bir Maden Mühendisi Mektebi kurulmuş ancak bir süre sonra kapatılarak yerine Maden Meslek ve Başçavuşları Okulu açılmıştır. 1949 yılında Maden Teknik Okulu haline dönüştürülen bu kuruluş 1961 yılında İstanbul'a taşınmıştır. Daha sonra 1962 yılında çıkarılan 165 sayılı "Zonguldak'ta yeni bir teknik okul açılması hakkındaki yasa" ile çalışmalar yeniden başlamış, bina inşaatları devam ederken bu teknik okul 1184 Sayılı Yasa ile Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi haline dönüştürülmüştür.1184 Sayılı Yasaya göre Maden, Makina, Elektrik ve İnşaat Bölümlerini kapsayan akademi, 1981 yılında çıkarılan 41 sayılı kanun hakkında kararname ile Maden ve Makina Mühendisliği Bölümlerinden oluşan Mühendislik Fakültesi haline getirilmiş ve Zonguldak Mühendislik Fakültesi adı ile 20.07.1982 tarihinde Hacettepe Üniversitesi'ne bağlanmıştır. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'nin 3837 sayılı yasa ile kurulması üzerine yeni fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları açılmıştır.Batı Karadeniz Bölgesinde etkin bir yörede kurulmuş olan Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak ili ve çevre ilçelerinde halen işlerlik kazandırılmış 5 fakülte, 3 enstitü, 2 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuvarından oluşan yapısıyla eğitim ve öğretimini sürdürmektedir.Fakülteler


 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Ereğli Eğitim Fakültesi
 • Mühendislik Fakültesi
 • Tıp Fakültesi


Enstitüler


 • Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Sosyal Bilimleri Enstitüsü
 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Yüksekokullar


 • Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu
 • Zonguldak Sağlık Yüksekokulu


Meslek Yüksek Okulları


 • Zonguldak Meslek Yüksekokulu
 • Alaplı Meslek Yüksekokulu
 • Çaycuma Meslek Yüksekokulu
 • Devrek Meslek Yüksekokulu
 • Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakcı Meslek Yüksekokulu
 • Zonguldak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu


Devlet Konservatuvarı


 • Devlet Konservatuvarı


Araştırma ve Uygulama Merkezleri


 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Araştırma Merkezi
 • Yer Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Sürekli Eğitim Merkezi
 • Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Üniversite-Sanayi İşbirliğini Araştırma ve Uygulama Merkezi