Botai kültürü, Bakır Çağı'a âit M.Ö. 3500 sularında Kuzey Kazakistan'da oluşmuş bir kültürdür. Târihte bilinen ilk at evcilleştiren kültür, Botai kültürüdür..

Bu kültürün insanları büyük yerleşim birimlerinde yaşarlar ve ağırlığı atçılıkta olan çok yönlü ticâretle meşgul olurlardı. Yaygın olan diğer uğraşlar avcılık ve balıkçılığın yanında kemik, tahta ve taş işlerini kapsayan zanaatlardı. Seramikler genelde geometrik şekilde sivri bir ucu batırarak, tarayan ya da bir sicim şeklindeki süslemelerle süslenirdi. Bir kap parçasında bulunan stilize edilmiş çizim, bu kültürün tekerleği Neolitik çağ'ın sonlarına doğru bulduklarını göstermektedir. O zamânın halkı bir sürüme göre Hint-Avrupalı olup bir başkasına görde Türk dillerinin öncüsü bir dil konuşurlardı


Atın evcilleştirilmesi, insanlığın gelişme aşamalarını ulaşımdan haberleşmeye ve savaşa kadar değiştirmiştir. Şimdi yayımlanan sonuçlar, atın Botai bölgesinde tarım yaygınlaşmadan çok önce atın burada evcilleştirildiği sonucunu ortaya koymaktadır. Yazarlar, böylece atın evcilleştirilmesinin tarımsal bir gelişme olmadığının ortaya konduğunu belirtmektedirler. Araştırmacı "Edindiğimiz bilgilere göre at, sanıldığından bin yıl önce evcilleştirilmiştir" şeklinde bulgularını açıklamaktadır. "Bu da ilk toplumların oluşumunun nasıl olduğu görüşünü değiştirmektedir