2253 - Çıt Çıtlardan İlkabahar Ağacı - Artık Materyal Etkinliği

Çıt-çıtlar ağaç şeklinde kağıda yapıştırılır. Ağacın dallarından çiçek haline getirilerek çıt-çıtlar monte edilir. Kuzu resmi çizilir ve pamukla çizgilerin içi doldurulur. Kuzunun gözlerine boncuk, ağzına pul konur. Önüne hakiki ot ve saman bulunarak yapıştırılır. Çiçekler kurutularak yerlere veya ağacın dallarına da takılabilir.


Araç ve Gereçler :
1- Çıt-çıt veya düğme.
2- Boncuk, saman, pamuk.