Balâ, Ankara'nın bir ilçesi.Keskin,Kaman ve Kulu ilçelerine sınırı bulunan ilçe, Ankara'ya 76 km'lik asfalt yol ile bağlıdır.


Kökenbilim

Balâ, Osmanlıcada yüksek anlamına gelmektedir.Bala ilçesi Keskin ilçesine 62 km ,Kaman ilçesine 153 km uzaklıktadır.

Tarihi

1850 yılına ait Osmanlı arşiv belgelerinden edinilen bilgiye göre, Bala ilçesini 19. yy'da (İmirzalıoğlu) Mir Osman Bey kurmuştur. 1463 tarihli tahrir defterine göre:Merkez Kaza ve buna bağlı kasaba nahiyesi Kasaba-i Bala ve Kasaba-iSufla diye ikiye ayrılır. Kasaba-i Bala:[[Keskin]] ve Bala'ya bağlı köylerdir. 1785 tarihinde kasaba-i Bala merkeze bağlı kasabadır. 1830 nüfus sayımında Nahiye-i Bala 5027 müslüman nüfus, gayri müslim yok, 49 köye sahipti. Bala merkezi Karaali Kasabasında bulunuyordu.


1877-78 Osmanlı Rus savaşında Kafkasyadan gelen göçmenler Kartaltepe'ye yerleştirildiler. Daha sonraları yol üzeri olduğu için kaza merkezi buraya taşınmıştır. II.Abdülhamid zamanında Hamidiye ismi verilmiştir.
Bala ilçesi tarih boyunca "Kasaba-i Bala, Bozulus Sancağı, Tabanlı Kazası"olarak adlandırılmıştır.

İlçe ve köylerinin halkı çoğunlukla "Bozulus Türkmenleri"dir.Başta Bala olmak üzre Bala'nın 41 köyünde sülaleri bulunmaktadır.Tabanlı aşiretine mensupturlar.Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan'ın soyundandır. İlçe ve köylerinin tarihi çok eski olup kuruluşu 1463-1467 yıllarına rastlamaktadır. Daha önce erzurum(horasan) ve aydın(söke)bölgesinde bulunan


Tabanlı Aşiretinin Bala bölgesine yerleşim tarihi 1690 yılıdır.
İskanlara karşı gelen,büyük kavgalar çıkartarak Anadoluda osmanlı devletine karşı gelebilen tek aşiret Bozulus Türkmenlerinden olan Tabanlı Aşiretidir.1745'de Osmanlı hazinesini büyük ölçüde zarara uğratmışlardır.Bunların yanısıra insanları rehin alarak tabiri caizse eşkiyalık yaparak paralarını altınlarını alarak zorbalık kullanmaktaydılar.Söz konusu olan bu türkmen aşireti osmanlı devletini çok zorluklar içerisinde bırakmıştır.

Uzun Hasan, 1467'de Karakoyunlu Hükümdarı Cihanşah'ı, Çapakçur Meydan Savaşı'nda yenmiş ve başkentini Diyarbakır'dan Tebriz'e taşımıştı. Uzun Hasan, 1473'te Fatih Sultan Mehmet'e Otlukbeli Savaşı'nda yenildi. 5 yıl sonra öldü. Uzun Hasan'ın ölümünden sonra soyundan gelenler devlet bütünlüğünü koruyamadı. Safevi Devleti'nin başı ve Uzun Hasan'ın torunu Şah İsmail, Tebriz'i alarak bu hanedena son verdi.

Akkoyunlu'nun yıkılmasından sonra bozulus türkmen aşiretleri orta ve batı Anadolu'ya göç ederek merkez olmak üzre "Bala ve Keskin"(keskin tabanlı aşiretine mensup değildir)yöresine yerleşip Osmanlı hakimiyetinde sakin bir hayat sürdü. Birbirine komşu olan bu iki yöre dikkat edilirse coğrafi konum (kara yolu) açısından da sıra halinde olup ilk önce Bala sonra Keskin gelmektedir. Bu iki komşu yöre Bozulus Türkmenleri oldukları için kültürleri gelenekleri, görenekleri,konuşma şiveleri bu yüzden oldukça benzerdir. Türkmen kültürü bu iki yörede asırlardır yaşatılmaktadır.

Cumhuriyet dönemi

Türk siyaset hayatında fazla bilinmeyen bir yönüyle önemli bir yere sahiptir. Mustafa Kemal Atatürk, Balâ milletvekilidir.

Kültürü

Yörede Türkmen/Abdal Kültürü vardır.[kaynak belirtilmeli] Bala'daki folklorik oluşum ve Türkmen/Abdal türkülerinin anonimleşme sürecindeki farklı ve ağırlıklı yerini vurgulayan bu söz, bir bakıma birbiriyle komşu Bala ve Keskin bu iki yörenin karekteristik özelliklerine de işaret eder.Yöre türkülerinin ağırbaşlı ve durulmuş lirizmi hemen farkedilir.Bala" Orta Anadolu'nun en zengin halay bölgelerinden biri olduğu kadar, bu halayların eşlik sazı olan davul zurnanın da en iyi icra edildiği yörelerden biridir.Bala ve Keskin yöresi halayları ayak ve bel hareketlerine dayanır. Ağır fakat gösterişlidir.20- 30 kadın kendi aralarında halay çekerler.Sin sin oynanır.

Eskilerde Bala ve Keskin kökenli saz ve söz üstadları oyun ve halaylara eşlik sağlarlarmış.Yine bu topluluk düğün ve kutlamalar dışında, kahveleride ziyaret ederek türkmen/Abdal müzik kültürünü, bozlaklar başta gelir, köy ahalisine aktarırlarmış.

2424 - Ankara Bala - Bala Resimleri

2425 - Ankara Bala - Bala Resimleri


Yörede kullanılan Türkmen kelimelerden örnekler

Ağa-baba, ,malamat-eli ayağına dolaşmak,,ece-ana, oturgaç-sandalye, balak-pantalon, fahir-fakir, partal-elbise, cevher-maydonoz, seklem-yarım, havel-evet,şiplek-terlik, çaylık-çaydanlık, kişelemek-kovalamak, ,çömçe-kaşık,,elbise-entari, yeraaç-yerin dibine gir(öl,geber) yağlık-eşarp,ağ-ak,,annı-alın,,aralık-boşluk,,avurt-yanak,,bibi-hala,,böle-teyze çocukları,,buymak-üşümek,,cıncık-cam,,cırcır-fermuar,,çapıt-bez,,dam-oda,,dayza-teyze,,dölek-düz,,dulda-rüzgar almayan yer,,döş-göğüs,,ellam-herhalde,,gubarmak-şımarmak,,guşene-tencere,,ırak-uzak,,ilmek-düğüm,,ökenmek-taklit etmek,,peşkir-havlu,,acer-yeni,,okuntu-davetiye,,yel-rüzgar,,yumak-yıkamak,,zaar-haralde,,ığranmak-sallanmak, öte-ileri, bataydın-öle geber, nöörüyon-ne yapıyorsun, halın nasıl- ne haldesin v.s.

İklimi ve Bitki Örtüsü

İlçede yazları sıcak, kışları soğuk ve kar yağışlı geçer. İlçenin en yağışlı mevsimi ilkbahardır. Yüksekliği nedeniyle ilçenin sıcaklık ortalamaları Ankara ili geneline nispeten düşüktür.

İlçe topraklarının büyük bir kısmını tarım arazileri ile çayır ve meralar oluşturmaktadır. Tarıma elverişli olmayan engebeli arazilerin büyük bir kısmını ise ilçede bir zamanlar var olan meşe ve karaçam ormanlarının yüzyıllar boyunca insanlarca tahrip edilmesi sonucu oluşan antropojen bozkır alanları kaplamaktadır. Genellikle geven ve bir yıllık otsu bitkilerin mevcut olduğu bu alanlarda yer yer bodur meşe ağaçları, yaban gülleri, ahlat, alıç vb. gibi odunsu bitkilere de rastlanabilmektedir.

İlçenin en önemli ormanlık alanını ağırlıklı olarak karaçam ağaçlarından oluşan Beynam Ormanı oluşturmaktadır. İlçenin kuzeydoğusunda yer alan Küre Dağında ise meşelik alanlar bulunmaktadır. Yoğun tahribat sonucu genellikle çalı görünümünde olan bu alanlardaki meşelerin islah edilerek araziye yeniden orman dokusu kazandırılması için Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından çalışmalar yürütülmektedir.

Ekonomi

Küçük atölyelerin bulunduğu Bala'nın ekonomisi büyük ölçüde sanayi ve ticarete dayalıdır. Ayrıca ilçede buğday arpa ayçiçeği, mercimek, nohut, fasulye, şeker pancarı, kavun ve karpuz yetiştirilmektedir. Kızılırmak üzerinde kurulan Kesikköprü Barajı ilçe sınırları içerisindedir.

Nüfus

İlçenin nüfusu 2007 genel nüfus sayımına göre 23.505'dir. Bunun 6.912'si ilçe merkezinde, 16.593'si ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır. 2.530 km² yüzölçümündeki ilçeye bağlı 3 belde belediyesi ve 55 köy bulunmaktadır.


Turizm

Çam ağaçlarıyla kaplı Beynam ormanları ve Kesikköprü Barajı hem ilçenin hem de Ankara'nın önemli mesire yerlerinden biridir.

Eğitim öğretim

İlçede yüksek öğretim kurumu olarak Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı Bala Meslek Yüksek Okulu ve Balâ Anadolu Lisesi bulunmaktadır.

Kaymakam Günay Öztürk

Belediye başkanı İbrahim Gürbüz

Posta kodu 06720

Alan kodu 0312

İl plaka kodu 06

Kaynak: Türkmen Aşiretleri, Dr. Tufan Gündüz