Çift yıldız, birbirinin merkezi kütlelerinin yörüngesinde dönen iki yıldızdan oluşan bir yıldız sistemidir. Her iki yıldız için de; diğer yıldız eşlik eden yıldızdır. Son araştırmalar, yıldızların büyük bir çoğunluğunun iki ya da daha fazla yıldızdan oluştuğunu göstermektedir. Çift yıldız ya da çoklu yıldız sistemleri astrofizik için oldukça önemlidir; çünkü yörüngelerinin incelenmesiyle kütleleri öğrenilebilir. Bir çok tek yıldızın da kütleleri, çift yıldızların incelenmesiyle tahmin edilmektedir.


Çift yıldız, birbirine oldukça yakın iki yıldızdan farklıdır; Dünya'dan baktığımızda birbirlerine çok yakın gözükebilirler; ancak birbirlerine yerçekimi ile bağlı değillerdir. Çift yıldızlar ise sâdece optik olarak ya da spektroskopi gibi dolaylı teknikler uygulanarak keşfedilebilirler. Eğer çift yıldız, bir konumdan (örneğin Dünya'dan) bakıldığında yörüngeleri bir çizgi veya çok dar bir elips olarak görünürse örten çift yıldız adı verilir. Güneş ve ay tutulmalarına benzer.


Çift yıldız sistemleri kütlelerini değiştirebilirler; bu da tek yıldızların evrimle ulaşamayacağı bir basamaktır.

Örnekler

Görsel çift yıldızlar
Birbirlerine kütlesel çekimle bağlı ve çıplak gözle ya da teleskopla çift olarak görülen yıldızlardır.

 • Alfa Centauri AB
 • Sirius AB
 • Procyon AB
 • Capella AB
 • p Eridani
 • Polaris veya α Küçük Ayı α UMi
 • Acrux veya α Güneyhaçı veya α Cru

Optik çift yıldızlar
Uzaklıkları çok farklı fakat rastlantı sonucu aynı doğrultuda hizalandıkları için çift görünen yıldızlardır.

 • Alpha¹ Capricorni ve Alpha² Capricorni
 • Xi1, 2 Sagittarii
 • Winnecke 4

Belirsiz

 • Alfa Centauri sistemi (AB) ve Proxima Centauri (α Cen C).
 • Castor sistemi (Aa/Ab/Ba/Bb ve YY Geminorum (Castor Ca/Cb).
 • Mizar sistemi (Aa/Ab/Ba/Bb) ve Alcor (Mizar C).