Lipid yapısındaki hormonlar ya da diğer adıyla eikozanoidler 4 gruba ayrılırlar:

prostaglandinler
lökotrienler
prostasiklin
tromboksan