BAS KLARNET

Yapıldığı ses : Si b, Fa
Tek kamışlı soluklu bir çalgıdır.
Notası, ikinci çizgi sol açkısı ile, seyrek olarak kalın sesleri, dördüncü çizgi Fa açkısı ile yazılır.
Diyapazona göre duyulusu, bir büyük dokuzlu aşağıdandır.
Solo ve eşlik görevi verilir.
Orkestra ve Armoni Muzikalarında, bir partisi bulunur.
Ses rengi, çekici ve güzeldir.

Ses dizisi genişliği : Si b Büyük Klarnetin aynıdır.

Bas Klarnet Nedir, Özellikleri Nelerdir?a. Kalın bölüm
a1) Kusurlu sesler
b. Orta bölüm
c. İnce bölüm


Bu çalgının, yapımı, dizge oluşumu ve tutuş özellikleri, Klarnetler konusunun başında verilen genel bilgilerde olduğu gibidir.

Bas Klarnet, Klarnetler dörtlüsünün en kalın sesli olanıdır. Bu çalgının Fransa' da Do veya Si b seslerinde yapıldığı halde, Almanya' da La sesinde yapıldığı görülür. Yalnız Bas Klarnetin ses genişliğinde, dizeğin üstündeki ikinci ek çizgi üzerindeki Do sesinden yukarıdaki sesleri kullanmaktan sakınmalıdır. Tenor Saksofonlarla birleşmesi, Viyolonsel ezgilerini belirtmek için iyidir. Yalnız Bas Klarnet, Armoni Muzikalarında bas çalgılarla işbirliği yapacak olursa, etkisi çok daha güzel olur. Ses renginin güzelliği ve çekiciliği dolayısı ile solo görevlerinde de başarı ile kullanılabilir.

ÇİFTLEMELER

SESDAŞ ÇİFTLEME:

Büyük Flüt ile Si b Büyük Klarnet: Sıcak, yuvarlak bir renk elde edilir.

Obua ile Si b Büyük Klarnet: Renk egemenliği eşittir.

Si b Büyük Klarnet ile Basson: Zengin. Eğer Klarnetin kalın bölüm sesleriyle ise, karanlık bir renk sağlanır.

Büyük Flüt, Obua ve Si b Büyük Klarnet: Çok iyi bir renk sağlanır.

Si b Büyük Klarnet ile Trompet: Trompet egemendir. Duyuluş kuvvetlenmiş, Trompet yumuşatılmış olur.

Si b Büyük Klarnet ile Korno: Çok az kullanılır.

SEKİZLİDEN ÇİFTLEME:

Büyük Flüt ile Si b Büyük Klarnet: iyidir. Sık olarak kullanılır.

Obua ile Si b Büyük Klarnet: iyidir. Sık olarak kullanılır.

Si b Büyük Klarnet ile Basson: Özellikle kalın seslerde koyu bir renk sağlanır.

İKİ SEKİZLİDEN ÇİFTLEME:
Büyük Flüt, Obua ve Si b Büyük Klarnet: Etkili bir renk sağlanır.

Büyük Flüt.....

Si b Büyük Klarnet:
Seyrek kullanılır. Orta bölümün boş bırakılması, özel bir renk elde etmek içindir.