ALTO KLARNET
Yapıldığı ses : Mi b, Fa
Tek kamışlı soluklu bir çalgıdır.
Notası, ikinci çizgi sol açkısı ile yazdır.
Diyapazona göre duyulusu, bir büyük altılı aşağıdandır.
Solo ve eşlik görevi verilir.
Orkestra ve Armoni Muzikalarında, bir partisi bulunur.
Ses rengi, çekicidir.

Alto Klarnet Nedir, Özellikleri Nelerdir?


Ses dizisi genişliği : Si b Büyük Klarnetin aynıdır.


a. Kalın bölüm a1) Kusurlu sesler b. Orta bölüm c. İnce bölüm

Bu çalgının, yapımı, dizge oluşumu ve tutuş özellikleri, Klarnetler konusunun başında verilen, genel bilgilerde olduğu gibidir. Si b Büyük Klarnetin nitelik ve özelliklerini taşır. Ancak rengi ve yeteneği ile ölçülü bir görev sınırlılığı, göz önünde tutulmalıdır.