KÜÇÜK KLARNET

Yapıldığı ses : Mi b
Küçük Klarnet Nedir, Özellikleri Nelerdir?
Uzunluğu : 42.9 cm. Tek kamışlı soluklu bir çalgıdır.
Notası, ikinci çizgi sol açkısı ile yazdır.
Diyapazona göre duyulusu, bir küçük üçlü yukarıdandır.
Orkestra ve Armoni Muzikalarında, bir partisi bulunur.
Solo ve eşlik görevi verilir.
Ses rengi açık ve parlaktır.

Ses dizisi genişliği:


a. Kalın bölüm a1) Kusurlu sesler b. Orta bölüm c. İnce bölüm

Bu çalgının yapımı, dizge ve tutuş özellikleri; Klarnet' ler konusunun başında verilen genel bilgilerde olduğu gibidir. a(1) de gösterilen üç ses, yararsız ve çıkarılması da parlak olmayan bir niteliktedir. Ancak başarılı bir çalıcı ile iyi çıkarılması sağlanabilir. Bu sesleri, FF., deyisi ile veya Tuttilerde kullanmak daha yerinde olur. Solo olarak verilmemelidir. İnce bölüm seslerinin de kusursuz çıkarılabilmesi için, yeteneği ve kulak eğitimi sağlam bir çalıcı gerekir. Küçük Klarnet, Büyüt Klarnetle birlikte çalmak, Büyük Klarnetleri bir sekizli üstten katlamak, Büyük Klarnetin ince seslerdeki ezgiyi geçişlerini desteklemek, Büyük Klarnetin ince seslerdeki ezgileri götüremeyeceği noktadan alıp, sürekliliğini sağlamak, Solo Klarnetle işbirliği yapmak gibi görevler yapar. Özellikle orta bölüm seslerde verilecek ezgilerde çok başarılıdır. Küçük Klarnet, dizge oluşumu çok gelişmiş bir çalgı olduğundan, solo ve eşlik olarak bütün dizimlerde kolaylıkla çalabildiği gibi, bağlı, dilli, diatonik, kromatik, çabuk ezgileri ve tirillemeleri başarı ile seslendirebilir.