Büyük Britanya, İrlanda ve dolayındaki adalardaki farklı (ve bazen örtüşen) coğrafi ve siyasî bölgeleri tarif etmek için kullanılan terimler sık sık karışıklığa yol açar.Kısaca, başlıca terimler şöyledir:


 • Coğrafî terimler

  • Britanya adaları, Büyük Britanya, İrlanda ve başka küçük adalardan oluşan bir takım adadır.
  • Büyük Britanya bu takım adanın en büyük adasıdır (bazen gayrı resmi olarak Britanya olarak da adlandırılır).
  • İrlanda takım adanın ikinci büyük adasıdır.

 • Siyasî terimler

  • Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, bağımsız bir devlettir. Büyük Britanya adası, yakınındaki küçük adalar (ama Man Adası ve Kanal Adası hariç), ve İrlanda adasının kuzey-doğu kısmını kapsar. Genelde Birleşik Krallık, BK, veya Britanya olarak kısaltılır.
  • İrlanda, veya İrlanda Cumhuriyeti, İrlanda adasının çoğunu kaplayan bir bağımsız devlettir.
  • İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'nı oluşturan üye ülkelerdir.
  • Büyük Britanya - Resmen BK devleti Büyük Britanya ve Birleşik Krallık kavramlarını ayrı tutmakla beraber, bu terimler yaygın olarak birbirleri yerine kullanılırlar.
  • İngiltere ve Galler aynı hukukî yapıya sahiptirler
  • Britanya Adaları, Birleşik Krallık, Manş Adaları ve Man Adasından oluşur.


18 - Britanya Adaları Hakkında Bilgi

Terminolojiyi açıklayan bir Euler diyagramı.


Bu terimler hem benzer sözcüklerden oluştuklarından dolayı, hem de çoğu zaman yaklaşık anlamlı olarak ve dikkatsizce kullanılmalarından dolayı karışıklığa yol açarlar.