Eski Çağda Kurulan Uygarlıkların Özellikleri - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Eski Çağda Kurulan Uygarlıkların Özellikleri

 1. DEVLET YÖNETİMİ:
  İlk Çağda Anadoluda kurulan bütün devletler krallıkla yönetiliyordu.
  Hititlerde kraliçelerde geniş yetkilere sahipti.
  Hititlerde Tavananna ünvanı verilen ana kraliçe, kral olmadığı zaman devleti kral adına yönetirdi.
  Hititlerde Pankuş adı verilen meclis vardı.Bu mecliste önemli devlet meseleleri görüşülürdü.Bu meclis gerektiğinde kral ve kraliçeyi yargılardı.Hatta mahkum bile edebilirdi.
  İyonlarda şehir devletleri yönetimi önce krallar sonra soylular, daha sonra demokratik hükümetler tarafından yönetilmiştir.

  DİN VE İNANIŞ:
  İlk Çağda Anadoluda kurulan devletlerin hepside çok tanrılı dine inanıyorlardı.(Politeizm)
  Hititlerde tanrı sayısı çok fazla olduğundan Hititlerin ülkesine Bin Tanrı İli denirdi.
  İnanışlarına göre tanrılar aynen insanlara benzer ve insanlar gibi yaşardı.
  Frigyalılar tarımla uğraştıklarından bu durum dinlerine de yansımıştır.Frigyalıların en büyük tanrısı toprak ve bereket tanrısı olan Kibeladır.
  Lidyalılar İyonlardan etkilenerek onların tanrılarına tapmışlardır.
  Lidyalılar, Artemis,Zeus,Apollo gibi pek çok Yunan tanrısını İyonlardan alarak kendi tanrıları haline getirmişlerdir.
  İlk Çağ uygarlıklarından bazıları öldükten sonra dirilmeye inanırlardı.Bundan dolayı mezarlarını kayaları oyarak oda şeklinde yaparlar ve içlerine çeşitli eşyalar koyarlardı.
  Tanrılara kurban keserler ve tanrılarına yiyecek ve içecek sunarlardı.

  SOSYAL VE EKONOMİK HAYAT:
  Anadoluda kurulan İlk Çağ medeniyetlerinde insanlar eşit hak ve özgürlüklere sahip değillerdi.
  Ülke sosyal sınıflara ayrılmış durumdaydı.Hititlerde Kral ve ailesi,soylular,rahipler ,askerler ve köleler olmak üzere sınıflar vardı.Bu sınıfların ayrı ayrı hakları vardı.Kölelerin ise hemen hemen hiçbir hakkı yoktu.
  Hititlerde sınıflar arası ilişkiler kanunlarla belirlenmişti.Mal sahibi olma,miras,evlenme , boşanma kanunlarla belirtilmişti.
  Frigyalılar tarıma önem verdikleri için sert kanunlar koymuşlardır.Sabanını kıran öküzünü öldürene ölüm cezası vermişlerdir.
  Lidyalılar kara ticaretine önem vermişler ve Kral Giges Ege kıyılarından başlayan ve Mezopotamyaya kadar uzanan Kral Yolunu yapmışlardır.Böylece ticaret canlanmıştır.
  Lidyalılar parayı tarihte ilk defa icat ettiler.
  İyonyalılar deniz ticaretinde ileri gittiler ve Akdeniz ve Karadenizde koloniler kurdular.

  YAZI ,DİL, EDEBİYAT BİLİM VE SANAT:
  Hititler ve Urartular çivi yazısı ve resim yazısı(hiyeroglif) kullanmışlardır.Lidyalılar,İyonyalılar ve Frigyalılar ise Fenikelilerden aldıkları alfabeyi kullandılar.
  Hititler Mezopotamya medeniyetlerinin destanlarını tercüme edip kullanmışlardır.
  Hititler tarih yazıcılığına önem vermişler ve Anal adı verilen yıllıklar yazmışlar ve bir yıl içinde meydana gelen olaylar tarafsız olarak yazılıp tanrılara sunulmuştur.
  Anadoluda bilim ve sanatın gelişmesinde Mezopotamya ve Mısır uygarlıklarının etkisi görülür.
  İyonyada bilim ve sanat çok gelişmiştir.Bunun sebebi deniz ticaretiyle uğraşmaları uygarlıkların kesiştiği yerde olması bilimin zengin kişilerce desteklenmesi Ön Asyadan gelen yolların bitiş yerinde olması bilimin gelişmesini sağlamıştır.
  Tales,Diyojen, Pisagor,Heredot,Homeros gibi bilim adamları İyonyada yaşamışlardır.

  ÇEVRE UYGARLIKLAR VE ANADOLUYA ETKİLERİ 3
  İlk Çağda Anadoluyu en fazla etkileyen uygarlık merkezi Mezopotamya olmuştur.
  Mezopotamya iki nehir arası demek olup Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki bölgeye denir.
  İlk Çağda Mezopotamyada kurulan devletler ;Sümerler,Babilliler,Asurlular ve Akadlardır.


 2. 2012-11-13 #2
  Gayet güzel olmuş ama daha renkli daha eğlenceli olabilirdi mesala konuyla ilgili oyunlar gibi emeği keçen herkeze teşekkürler

  Okunma: 5358 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -