Atatürkün Devletçilik İle İlgili Sözleri

« …Ekonomik siyasetimizin önemli amaçlarından biri de genel çıkarlarımızı doğrudan doğruya ilgilendirecek kurumlar ve ekonomik girişimleri malî ve ilmî gücümüzün elverdiği ölçüde devletleştirmektir. Bu cümleden olarak1 - Atatürkün Devletçilik İle İlgili Sözleri topraklarımızın altında terk edilmiş halde duran maden hazinelerini az zamanda işleterek1 - Atatürkün Devletçilik İle İlgili Sözleri milletimizin yararına açık bulundurabilmek de bu yöntem ile gerçekleşir… »


01. 03. 19221 - Atatürkün Devletçilik İle İlgili Sözleri T.B.M.M. 3. Toplanma Yılını Açarken.


« …Partimizin takip ettiği program1 - Atatürkün Devletçilik İle İlgili Sözleri bir yönden tamamıyla demokratik1 - Atatürkün Devletçilik İle İlgili Sözleri halkçı bir program olmakla beraber iktisadî açıdan devletçidir. Bu itibarla partimize dayanmakta olan cumhuriyet hükümetinin bütün açılardan vatandaşların hayatıyla1 - Atatürkün Devletçilik İle İlgili Sözleri istikbâliyle ve refahıyla ilgilenmesi doğaldır. Halkımız huy olarak devletçidir ki1 - Atatürkün Devletçilik İle İlgili Sözleri her türlü ihtiyacı devletten istemeyi kendisinde bir hak görüyor… »


27. 01. 19311 - Atatürkün Devletçilik İle İlgili Sözleri İzmir'de Fırka Kongresinde Konuşma.