Atatürk'ün Türk Tarih Tezi - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Atatürk'ün Türk Tarih Tezi

 1. Küçük yaşlardan itibaren tarihe duyduğu ilgi yukarıda sayılan sebeplerlebirleşince Atatürk tarih araştırmalarına özel bir önem vermiştir. Çünkü o her şeyden önceşu soruların net bir şekilde cevaplanmasını istemektedir.


  Atatürk'ün Türk Tarih Tezi

  Türkiye'nin en eski yerli halkı kimlerdir?

  Türkiye'de ilk medeniyet nasıl kurulmuş veya kimler tarafındangetirilmiştir?

  Türklerin cihan tarihinde ve dünya medeniyetinde yeri nedir?

  Türklerin bir aşiret olarak, Anadolu'da devlet kurmaları bir tarih efsanesidir.Şu halde bu devletin kuruluşu için başka bir izah bulmak lazımdır.İslam tarihinin gerçek hüviyeti nedir? Türklerin İslam tarihinde rolü neolmuştur?

  1932'de Ankara'da tarih profesörleri ve öğretmenlerinin katılımıyla toplanan I.Türk Tarih Kongresi'nde bu sorulara cevap bulma amacını taşıyan Türk Tarih Tezi tartışılmaya açıldı. Kültür alanında bir devrim olarak nitelenen bu tezin temeli şunlaradayanmaktadır.

  “Türk milletinin tarihi şimdiye kadar tanıtılmak istenildiği gibi yalnız Osmanlıtarihinden ibaret değildir. Türk'ün tarihi çok daha eskidir ve bütün milletlere kültür ışığınısaçmış olan millet Türk milletidir.”

  “Türk ırkı, çok kere öne sürüldüğü gibi sarı değildir. Türkler beyaz insanlardır vebrekisefaldir. Bugünkü yurdumuzun sahipleri, en eski kültür kurucularıyla aynı vasıflarıtaşıyan çocuklarıdır.”

  “Türkler yayıldıkları yerlere medeniyetlerini de götürmüşlerdir. Irak, Anadolu,Mısır, Ege medeniyetlerinin ilk kurucuları Orta Asyalılardır. Biz bugünkü Türkler de OrtaAsyalıların çocuklarıyız.”

  Türk Tarih Tezi, Cumhuriyetin ilk dönemlerinde tarih alanında yapılan en güncelarkeoloji, antropoloji araştırmaları sonucunda elde edilen bulgulara dayanmaktadır.

  1937'de 2. toplanan Türk Tarih Kongresi'nde Türk Tarih Tezi bu sefer yabancıbilim adamlarının da yorumlarına açıldı.

  Türk Tarih Tezi ekseninde yapılan bütün bu çalışmalar ve tartışmalarla Atatürk,Türk ve Dünya tarihini bir takım tekellerden, ideolojilerden uzaklaştırmak, Avrupa veAvrupa'yı merkez alan görüşlerden kurtarmak istemiştir. Medeniyetlerin tek bir devletindeğil, tüm dünyanın ortak paydası olduğunu, ayrımcılığın ortadan kalkmasıyla insanlarındaha huzurlu ve müferreh olacağını düşünmüştür.


  Güncelleme : 2017-08-16
  Okunma: 17559 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -