İncinerator, yakarak yok etme anlamında kullanılan İngilizce kelimedir. Atıkların kontrollü bir biçimde yakılarak imha edilmesinde kullanılan bu cihaz Amerika ve Avrupa'da oldukça yaygındır. Kapasiteleri düşük olduğu gibi şehir çöplüğü yakacak kadar büyük olanları da vardır, yakılan atıklardan elektrik, sıcak su veya buhar elde edilebilir böylece hem atıklar bertaraf edilmiş olup hem de enerji geri kazanılmış olur. Farklı atıklar için farklı tiplerde sistemler mevcuttur. Incinerator aşağıda belirtilen atıkların imhasında kullanılır,


  1. )Evsel atıklar
  2. )Endüstriyel atıklar
  3. )Tıbbi atıklar
  4. )Hayvansal atıklar


Evsel atıklar

Geri dönüşüm yapıldıktan sonra yani evsel atık içerisinde bulunan kâğıt, cam, metal, karton, plastik gibi yeniden değerlendirilebilir atıklar elle veya özel makinelerle ayıklandıktan sonra kalan atıklar enerji elde etmek için yakılırlar, böylece çöp dağları oluşmaz ve hacim olark %98'e kadar düşme sağlanır. Atıkların yakılması ile oluşan ısı elektrik enerjisini dönüştürülür ve böylece temiz enerji sağlanmış olur.


Atık yakma makineleri olabildiğince az emisyon sağlamak için tasarlanmıştır, baca gazı emisyonları çok düşüktür, Uzun yıllardır Amerika menşeli sivil toplum örgütlerinin yakma tesislerine karşı çıkma sebebi Amerika'daki baca gazı emisyon değerlerinin çok yüksek olmasıdır. Avrupa'da bulunan yakma tesislerindeki baca gazı değerleri, Avrupa Birliği Yönetmeliklerine göre daha düşük olduğundan Amerika'daki ve Avrupa'daki tesisleri mukayese etmemek gerekir. Bir hatırlatma daha yapalım Ülkemizde Avrupa Birliği yönetmelikleri uygulanmaktadır.