Nibelungen Destanı - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Nibelungen Destanı

  1. Peri masallarını, aynı zamanda da şövalyelik romanlarını kapsayan büyük Alman destanı (Nibelungenlied). Nibelungenlerin (Germen mitolojisinde bir cüce soyuna ve bunların krallarına verilen ad) otuz dokuz serüveni, bir yandan Siegfried'in savaşta kazandığı başarıları, evliliğini ve öldürülmesini, öbür yandan da dul kalan karısı Kriemhild'in öç almasını anlatır. Bütünü iki bin üç yüz dörtlükten oluşan bu destanın ilk elyazmaları XIII. yy. başlarına dayanır. Almanya'da halk arasında çok yaygın olan bu çevrim, Ortaçağ Germen edebiyatının en çok dikkati çeken yapıtı olmuştur. Çağdaş eleştirmenler Nibelungenlied'in sanıldığı gibi ortak bir yapıt değil de şövalye bir ozanın yaratısı olduğunu ileri sürerler; XIII. yy. boyunca Siegfried'le ilgili (Siegfried'in Ölümü) destansı bölümlerin ve Nibelungenlerin sonunun destanının (Kriemhild'in Öç Alması) birlikte düzenlendiği sanılır.


    Güçlü ve yiğit bir kahraman olan Siegfried,savaşta olağanüstü başarılar elde eder. Bir canavarı öldürür ve canavarın, kendisini silah işlemez hale getiren (iki omuzu arasındaki bir ıhlamur yaprağının tutturulduğu yer dışında) kanıyla yıkanır. Bir hazineyi, korkunç bir kılıcı ve giyen kimseyi görünmez yapan bir giysiyi ele geçiren Siegfried, Burgund kralı Gunther'in kız kardeşi Kriemhild'e âşık olur. Ama onunla evlenebilmesi için tehlikeli bir serüvene girmesi, yani Gunther'in İrlanda kraliçesi Brunhild ile evlenebilmesini sağlaması gerekir. Brunhild ancak kahramanların en cesuruyla evlenebileceği için Siegfried, taliplerin yerine getirmesi gereken bütün tehlikeli deneyleri başardıktan sonra, onu, bu başarıların kahramanının Gunther olduğuna inandırır. Böylece Gunther Brunhild'le, Siegfried de Kriemhild'le evlenir. Bir gün, bir çatışma sonucunda gerçeği öğrenen ve duruma çok kızan Brunhild Siegfried'i öldürtür. Kocasını öldürenlere korkunç bir kin besleyen Kriemhild, öç almak için Hunlann hükümdarı Etzel (Attila) ile evlenir.Etzel de efsaneye göre Burgundları (Nibelungenler) tümüyle ortadan kaldıran savaşlara girişir. Kurgusu ve kişilerinin ruhsal yönleriyle, dramatik gerilimi' ve yalınlığıyla,savaşçı ırkın en yüksek erdemlerini yücelten; konularının zenginliği ve derinliği insan tutkularına dayanan bu destan çevrimi büyük bir ulusal mit oluşturur. Richard Wagner ünlü dörtlemesi (tetraloji) Nibelungen ‘in Yüzüğü'nde (Der Ring des Nibelungen;1851-1874) bu destandan esinlenmiştir.  2. 2012-10-16 #2
    Adı üstünde Nibelungen Destanının konusu..Ama bu çok uzun!!

  Okunma: 14628 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -