Avustralya Yerlileri pek çok klan ve dil grubuna ayrıldıklarından bir bütün olarak Aborjin mitolojisinden söz etmek imkansızdır. Buna rağmen genel olarak bu mitolojiler arasında benzerlikler bulmak mümkündür.

 • Avustralya Aborjin kültürü pek çok bakımdan doğaya dayalıdır. Mitolojik kahramanların çoğu hayvanlardır.
 • Ortak mitolojik temalardan biri "düş zamanı"dır (Dreamtime).


Figürler ve Unsurlar

 • Alchera (mit)
 • Alcheringa - Aborjinlerin Düşzamanı için kullandıkları terim
 • Altjira - Aranda kabilesi Gök tanrısı.
 • Anjea - Bolluk tanrıçası
 • Bagadjimbiri - İki kardeş ve yaratışı tanrı
 • Bahloo - Ay tanrıçası
 • Baiame - Kamilaroi kabilesinin atası ve yönetici tanrısı
 • Bamapana - Murngin halkının hilekar kahramanı
 • Banaitja - Yaratıcı tanrı
 • Beralku - Ölüler adası
 • Bobbi-Bobbi - Semada yaşayan Gökkuşağı Yılanı'na benzer dev yılan
 • Brolga
 • Bunbulama - Yağmur tanrıçası
 • Bunjil - Kulin halkının yüce tanrısı bazen bir kartal olarak tezahür eder.
 • Bunyip - (a mythical creature said to lurk in billabongs.)
 • Daramulum - Wiradhuri ve Kamilaroi halkının gök ve hava tanrısı, şamanların yönetici tanrısı ve aysal (lunar) uluhiyet
 • Dhakhan - Kabi halkının atası tanrı
 • Dilga - Bolluk ve yetişme tanrıçası
 • Djanggawul - İkisi kız biri erkek olan ve Avustralya kıtasını ve üzerindeki bitki örtüsünü yaratan üç kardeş
 • Djunkgao - Okyanus akıntılarıyla ilişkili bir grup kızkardeş
 • Rüyazamanı - Aborjin kültürünün merkezi ve birleştirici teması
 • Eingana - Tüm suların, hayvanların ve insanların anası yaratıcı tanrıça
 • Erathipa - hamile kadına biçim veren bir kaya
 • Galeru - Djanggawul'i yutan gökkuşağı yılanı
 • Gidja - Ay tanrısı, kadınların yaratıcısı
 • Gnowee - Güneş olmadan önce dünyada yaşayan güneşsel tanrıça
 • Inapertwa - Numakulla'nın kendileriyle yerküre üzerindeki tüm yaşamı yarattığı küçük yaratıklar


Aranda Kabilesi

 • I'wai - Koko Y'ao halkının kahramanı.
 • Jar'Edo Wens - Dünyevi bilgi ve fiziksel güç tanrısı
 • Julana - (a lecherous god who surprises women by burrowing beneath the sand)
 • Julunggul - Gökkuşağı tanrıçası
 • Kalseru
 • Karora - Yaratıcı tanrı
 • Kidili - (an ancient moon-man who attempted to rape some of the first women on Earth) (Mandjindja)
 • Kondole - (a mean and rude man who became a whale)
 • Kunapipi - Ana tanrıça ve pek çok kahramanın yönetici uluhiyeti
 • Kutjara
 • Makara - (the seven sisters who eventually became the Pleiades)
 • Mamaragan - Sesiyle gökkuşağını oluşturan şimşek tanrısı
 • Mamu
 • Mangar-kunjer-kunja - İnsanları yaratan kertenkele tanrı
 • Mimi - Arnhem Land halkının peri benzeri varlıkları
 • Minawara - Nambutji'nin ataları
 • Mokoi - Kara büyüyü kullanan büyücüleri öldüren kötü ruh
 • Mura-mura - Rüya zamanını anlatan bir başka kelime
 • Nargun - Çocukları kaçıran dişi bir canavar
 • Ngariman - Bagadjimbiri'yi öldüren kedi-insan
 • Nogomain - Ölümlü ebeveynlere çocuk ruhu veren bir tanrı
 • Puckowe - Göklerde yaşayan büyükanne ruh
 • Pundjel - Dini ayinleri ortaya koyan yaratıcı tanrı
 • Gökkuşağı yılanı - Su deliklerinde yaşayan, suyu kontrol eden yaratıcı ruh
 • Tjilpa - Kedi halkının atası
 • Tjinimin - Avustralya halkının atası
 • Ulanji - Binbinga'nın yılan atası.
 • Ungud - Bazen erkek bazen dişi olan yılan tanrı
 • Wagyl - Su yollarını yaratan yılan benzeri yaratık
 • Wahwee
 • Walo - Güneş tanrıçası
 • Waramurungundi - İlk kadın (Gunwinggu)
 • Wati-kutjara - Kertenkele insanlar
 • Wawalag - Djanggawul kızları olan iki kızkardeş
 • Wollunqua - Yağmur ve bolluk yılan-tanrısı
 • Wondjina - Bulut ve yağmur ruhları
 • Wuluwaid - Yağmur tanrısı
 • Wuragag - İlk insan (Gunwinggu)
 • Wuriupranili - Meşale taşıyan güneş tanrıçası.
 • Wurrunna - Bir kahraman
 • Yara-ma-yha-who - Küçük bir vampir benzeri insan, canavar
 • Yowie - Kertenkele ve karınca karışı bir dev yaratık
 • Yhi - Işık ve yaratılış tanrıçası, güneşsel (solar) uluhiyet
 • Yohrmum
 • Yurlungur - Bakır yılan