Devre analizi, bir elektrik devresinde bulunan bütün düğüm voltajlarını ve kollardaki akımları bulmak için tercih edilen bir yöntemdir. Bu devre analizi terimi lineer devre analizi anlamındaydı. Bununla birlikte lineer olmayan devreler de analiz edilirdi. Dirençli devreler normalde tek bir kaynağa bağlıdır de direçler basit teknikler kullanılarak analiz edilebilir, bununla beraber dirençli devre analizi terimi bunun yerine kullanılır. Maalesef dirençli devre analizi terimini açıklamak için bazıları yanıltıcı olan devre analizi terimini kullandı.


Lineer DC devreleri bağımsız voltaj ve akım kaynakları, bağımlı akım ve voltaj kaynakları ve lineer dirençler içerir. Lineer AC devleleri de en az bir lineer diferansiyel eleman (kondansatör ve bobin), ayrıca en az bir AC kaynak içerir. Eğer bir devrede kondansatör ve bobin yoksa DC devre analiz teknikleri uygulanabilir. Eğer devrede bir vaya daha fazla lineer diferansiyel eleman ve bir AC kaynak varsa AC devre analiz teknikleri uygulanmalıdır.


Elektrik ve/veya elektronik devrelerini oluşturan bileşenler üzerindeki akımları, gerilimleri ve devreye uygulanan belirli bir giriş işaretine veya fonksiyonuna (örn: dirak delta fonksiyonu, rampa fonksiyonu, zorlama fonksiyonu vs.) karşılık verdiği çıkış cevabını matematiksel yöntemler kullanarak tespit etmeye yarayan yöntemler bütünü.

DC Lineer Devre Analiz Teknikleri
Lineer DC devre analiz için birkaç metod vardır:

 • Düğüm analizi ("düğüm")
 • Göz analizi ("göz") - Kompleks 3D durumlarında çalışmaz
 • Süperpozisyon - normalde eğer devrede bağımsız kaynak varsa düğüm veya göz metodu yapılır.
 • Kaynak dönüştürme - sınırlı bir tekniktir.
 • Eşdeğer devreler - normalde düğüm veya göz metodunda birleştirilir.


AC Lineer Devre Analiz Teknikleri
AC devre analiz metodu genellikle DC devre analizi ile aynıdır. Bununla beraber kondansatör ve bobin gibi lineer diferansiyel elemanlar için kompleks matematik veya fazör yöntemi kullanılmalıdır.
The efektif direnç veya empedans gibi bileşenler için
183 - Elektronik Devre Analizi
ve
184 - Elektronik Devre Analizi
Burada
185 - Elektronik Devre Analizi

 • ω= 2πf,
 • f = AC kaynağın frekansı,
 • C = the kapasitans,
 • L = indüktansdir.
Kısaca baştaki j'nin matematikteki anlamı çok karmaşıktır.

Lineer Olmayan Devre Analizi
Lineer olmayan devre analiz yöntemi genelikle şöyle yapılır:

 1. İşlem modunu tahmin etme (açık,kapalı, aktif, vs.) lineer olmayan bütün bileşenler için doğru olan lineer bileşeni lineer olmayan bölüm için yerine koyma.
 2. Devrenin son haline lineer devre analizini uygulama.
 3. Bütün tahminlerin doğru olduğunu kanıtlama. Eğer bütün yaklaşımlar doğru değilse yeni bir yaklaşımda bulunma.

Devre Analizinde Kullanılan Kanunlar ve Teoremler

 • Kirchoff Kanunları
 • Kaynak Dönüşümü
 • Maksimum Güç Transferi
 • Norton Teoremi
 • Ohm Kanunu
 • Süper Pozisyon Teoremi
 • Thevenin Teoremi