kim ( I)
zamir

"Hangi kişi?" anlamında cümlede, özne, tümleç, nesne, yüklem görevinde kullanılan bir soru sözü:
"Bunu kim söyledi?"- .
"Kim sesini çıkarırsa karşısında beni bulur."- H. Z. Uşaklıgil.


kim (II)
bağlaç, eskimiş

Ki:
"Dedi kim tazeliğim çağında / Bir gülün bülbül idim bağında."- Atai.