Günümüzde kullanılan solvey usulünde , derişik sodyum klorür çözeltisi amonyum hidrojen karbonatla (veya bileşenleri olan karbon dioksit veya amonyakla) birleşerek erimiş amonyum klorür ve çözünürlüğü az olan sodyumbikarbonat verir; dibe çökelen sodyum bikarbonat kavrularak nötür karbonat halinde dönüşür.


Bu tepkimeler formülle şöyle gösterilebilir.

NaCl + CO2 + H2O + NH3 → NaHCO3 + NH4Cl

2NaHCO3 → Na2CO3 +H2O + CO2