Öç -cü

isim

Kötü bir davranış veya sözü cezalandırmak için kötülükle karşılık verme isteği ve işi, intikam:
"Bunda da biraz öç, biraz nispet, biraz kurum arzusu vardır."- A. Gündüz.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller


  • öç (veya öcünü) almak (veya çıkarmak)