Ek

isim
1 - Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça:

"Yazının ekleri"- .
2 - Bir gazete veya derginin günlük yayımından ayrı ve ücretsiz olarak verdiği parça, ilave:

"Gazetenin haftalık sanat ve edebiyat eki."- .
3 - Sonradan katılan, dikilen, yapıştırılan parçanın belli olan yeri.

4 -
İki borunun birbirine birleştirildiği yer.

5 -
sıfat
Eklenmiş, katılmış:
"Okul müdürüyken, okulun ek inşaatında hamallarla birlikte çalışmış."- H. Taner.
6 - dil bilgisi
Kelime türetmek veya kelimenin görevini belirtmek için kullanılan şekil verici ses veya sesler, lahika.

Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

 • ek bent olmak
 • ekini belli etmemek

Birleşik Sözler

 • ek bileziği
 • ek bütçe
 • ek ders
 • ek eylem
 • ek fiil
 • ek görev
 • ek gün
 • ek kart
 • ek kök
 • ek oylum
 • ek ödenek
 • ek poliçe
 • ek süre
 • ek tahsisat
 • iç ek
 • işlek ek
 • ön ek
 • son ek
 • aidiyet eki
 • bildirme eki
 • çekim eki
 • çoğul eki
 • çokluk eki
 • durum eki
 • edilgenlik eki
 • eşitlik eki
 • hâl eki
 • ilgi eki
 • iyelik eki
 • kişi eki
 • küçültme eki
 • nispet eki
 • olumsuzluk eki
 • soru eki
 • şahıs eki
 • topluluk eki
 • türetme eki
 • yapım eki
 • yokluk eki
 • yön eki
 • yön gösterme eki
 • zaman eki
 • çatı ekleri