Şaheser

isim (şa:heser) Farsça ş¥h + Arapça e²er


1 .
Kendi türünde mükemmel olan, üstün ve kalıcı nitelikte eser, başyapıt, başeser:
"Herkes, mektep müdürü dâhil, bu resmin bir şaheser olduğuna kaniydi."- S. F. Abasıyanık.

2 . sıfat Değeri üstün olan, üstün nitelikli.

Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

  • şaheser yaratmak
    • üstün, kalıcı niteliği olan bir eser ortaya koymak, çok önemli bir şey yapmak:

"Şu millî savaş içinde köy kadını başlı başına bir tarih, bir şaheser yaratıyor."- A. Gündüz.