ON İKİ PARMAK BAĞIRSAĞI, ince bağırsağın başlangıcında, yaklaşık on iki parmak uzunluğunda, biçimi "C" harfine benzeyen bağırsak bölümü. Karnın arka kısmında, omurga ile aortun önünde yer alır. 4 kısma ayrılır. Karaciğerin göbek kısmıyla bakışımlı olan "onikiparmak bağırsağı soğanı", birinci kısımdır.


İkinci kısım düşey olup sağ böbreğin sapını örter. Yatay olan üçüncüsü aort ile kesişir ve dördüncüsü hemen hemen düşey olarak yukarı çıkar. Pankreas ve öd kesesi (safra kesesi) birer kanalla on iki parmak bağırsağına bağlıdırlar. Bu bağırsak bölümünde ayrıca, mideden gelen yiyeceklerin asit oranını düşüren salgı bezleri bulunur.


1.asp - Oniki Parmak Bağırsağı Hakkında Bilgi