Kın

isim

1 .
Bıçak, kılıç vb. kesici araçların kabı.

2 .
bitki bilimi
Buğdaygillerde olduğu gibi yapraklarda sapın bir bölümünü uzunlamasına saran, geniş dış bölüm.


Birleşik Sözler

  • kın kanat
  • kın kanatlılar
  • yaprak kını