İçinde Haber Kelimesi Geçen Deyim ve Atasözleri

Haber uçurmak:
Çabucak, gizlice haber göndermek."Hemen haber uçurun köye, kaymakam bu gece misafir olacakmış!"

Kötü Haber Tez Yayılır : Kötü bir olay olduğunda çabucak duyulur anlamındadır

Tavşan Dağa Küsmüş Dağın Haberi Olmamış